Wesley Erades


‘Er moet voorlichting gegeven worden op de MAVO en het ROC over de ouderenzorg, als men wil bereiken dat ook jongens vaker voor deze tak van zorg gaan kiezen.’