Column Helpende Meta Noteboom - Roeiboot

Column Helpende Meta Noteboom - Huis op de Waard in Leiden, Marente

Vakantietijd in zorgland, ga er maar aan staan. Ik neem aan dat er wordt gezocht naar vakantiemedewerkers die kunnen ondersteunen als het vaste personeel om de beurt even pas op de plaats maakt. Best wel wennen voor bewoners, maar dit is niet anders. Een golf van zieke collega's bracht echter nog meer roet in het eten.

Er komt dan een spreekwoord bij me boven. Mijn generatie leerde er vroeger 8 per week, zodoende ken ik er nog wel veel. Dit komt ook, omdat ik het regelmatig in een kwis gebruik. Dit spreekwoord luidt: "Je moet roeien met de riemen die je hebt." Ja...dat valt niet altijd mee. Je denkt als je gaat werken, twee roeispanen te hebben. Je neemt je voor met bewoners langs dat mooie stukje weiland te varen en er leuke verhalen bij te vertellen. Binnen een half uur verlies je een roeispaan. Je loopt van links naar rechts om nog iets vooruit te komen. Je probeert met één roeispaan ook nog achter aan de boot wat vooruit te komen. Dan komt er ook nog een windje op zetten en loop je vast in waterlelies. Met de roeispaan probeer je het weg te halen, waarbij je roeispaan ook nog eens breekt.

"Laten we elkaar steunen en elkaar complimenteren, trots zijn dat we toch die thuisbasis hebben bereikt."

Nat geworden van de regen en tegen de wind in probeer je de thuishaven te bereiken. Het verhaal wat je de bewoners wilden vertellen, ben je allang vergeten. Je probeert vriendelijk te blijven als bewoners aangeven het koud te hebben of al voor de vierde keer zeggen dat het nu toch wel lang duurt. Het was niet gegaan zoals je bedacht had en eigenlijk ook niet wil. Wie is hier verantwoordelijk voor? Zegt u het maar.

Soms zijn er elementen waar niemand wat aan kan doen, al zou je graag een schuldige aan willen wijzen. Laten we elkaar steunen en elkaar complimenteren, trots zijn dat we toch die thuisbasis hebben bereikt. Uiteindelijk schijnt achter die wolken weer die zon en zal ik de bewoners een mooi verhaal vertellen over dat prachtige weiland

Meta Noteboom - helpende Huis op de Waard in Leiden
Meta Noteboom
- Helpende in Huis op de Waard, Leiden

Alle blogs & vlogs van Meta Noteboom

Meer blogs en vlogs