Van knokken naar knuffelen

Harry en Jules, wij zijn 3 april begonnen met stage lopen bij Marente voor de opleiding verzorgende IG.

Harry Knaap: "in maart 1993 ben ik begonnen als inrichtingswerker in PI Haaglanden, locatie Scheveningen.1 jaar strafcellen, 9 jaar op een reguliere afdeling, 4 jaar als groepswerken met verslaafden en 11 jaar op een zorgafdeling waar gedetineerden zitten met een dubbele diagnose. Ik ben 9 jaar lid van de ondernemingsraad en actief kaderlid van de vakbond Juvox."

Jules Seck: "in juli 2002 ben ik begonnen als inrichtingswerker in PI Haaglanden locatie Zoetermeer. 5 jaar reguliere afdeling, 8 jaar beheers afdeling en 3 jaar op de inkomsten afdeling."

Harry: "ik heb het hier enorm naar mijn zin, het werken met zorgvragers geeft mij zoveel voldoening dat ik met tegenzin 12 september weer terug gaat naar de PI. Ik doe deze opleiding om in het nieuwe zorgcomplex Haaglanden te kunnen gaan werken. PI Haaglanden is begonnen met de nieuwbouw van 96 zorgcellen en een nieuw penitentiair ziekenhuis."

Jules: "ik heb mijn stage als prettig ervaren. Ik hoop dat ik deze ervaring kan gebruiken als ik ga solliciteren als zorg PIWer in het nieuw te bouwen zorgcomplex in PI Scheveningen."

Harry en Jules: "wij willen onze collega’s en praktijkbegeleiders van de 2e en 3e etage bedanken voor de goede begeleiding en de prettige samenwerking."

Van knokken naar knuffelen

Wij zijn gewend om afstand te houden bij gedetineerden en altijd alert te zijn. Gedetineerden komen alleen naar je toe als ze wat nodig hebben. Als je dan niet kan geven waar ze om vragen, zie je direct een gedragsverandering. Vaak verbaal en soms kan dat omslaan in fysiek geweld. Dagelijks hebben we te maken met een vorm van geweld. Tijdens onze stage moesten we wel even wennen wat betreft alertheid.

Harry: "ik betrapte mezelf  erop, dat ik met Jolien in gesprek was en om me heen keek en alles observeerde. Na een week of twee merkte ik dat ik dat ik wat ontspannener werd. De zorgvragers merkte dat ook, en al snel was er een klik.
Het geeft mij een positief en goed gevoel als ik zorgvragers kan helpen en je krijgt daar een glimlach of een knuffel voor terug. Ik ga de zorgvragers en mijn collega’s zeker missen."

Van knokken naar knuffelen blog - Marente

Meer blogs en vlogs